Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Studieleefloon is geen zakgeld maar leergeld

Studieleefloon is geen zakgeld maar leergeld
Lokaal @ Vlaams Belang

Mechelen geeft jaarlijks €2.475.660 uit aan studieleeflonen maar beschikt niet over cijfers over het afstudeerpercentage

Op vijftien jaar tijd is de doorstroom naar het hoger onderwijs van studenten met migratieroots uit niet-EU landen meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een studie van het Hoger Instituut voor de Arbeid.

Minister van Gelijke Kansen Bart Somers is daarover ronduit lyrisch: “Er is nog een lange weg af te leggen, maar de cijfers stemmen me hoopvol. In 2003 besliste slechts 20,6% van de studenten met migratieroots buiten Europa om verder te studeren. Dat percentage is nu al gestegen naar 41,3%. Dit is sociale mobiliteit in de praktijk. De afgelopen jaren zijn er extra middelen ingezet in scholen met veel kansarme leerlingen. Het gaat dan over kinderen met een zwakke sociaaleconomische achtergrond of een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. Het onderzoek toont duidelijk aan dat investeren in gelijke kansen loont.”

Het Vlaams Belang stelde over de lyrische bewoordingen van minister Somers enkele pertinente vragen aan schepen Di Francesco. (bijlage 1 en 2). Wij wilden weten wat precies de financiële draagwijdte is voor de Mechelse belastingbetaler van deze extra hulp.

Iedereen die in Mechelen is ingeschreven en voldoet aan bepaalde voorwaarden kan via het OCMW immers aanspraak maken op een leefloon. Ook jongeren tussen 18 en 24 jaar of ontvoogde minderjarigen die familiale, financiële, sociale of medische problemen hebben kunnen geholpen worden met onder andere het toekennen van een toelage. Op zich is daar niks mis mee maar zou het dan niet interessant zijn om te weten hoeveel jongeren op deze manier al werden geholpen en vooral wat het afstudeerpercentage was van al wie werd geholpen? Meten is weten.

In Mechelen gaat het over een maandgemiddelde van 330 jongeren die een leefloon van €682 per maand ontvangen indien ze samenwonen met een volwassene. Is dat niet geval dan wordt het €1024 per maand. Dit allemaal zonder de studietoelage en het kindergeld er bij te tellen.

We gaan uit van het goedkoopste scenario nl. studenten die samen wonen met minstens één volwassene. In dit geval geeft het Mechelse OCMW €2.475.660 per jaar uit aan de lyrische bewoordingen van Bart Somers.

Frank Creyelman: ‘Tot mijn grote verbazing zijn er geen cijfers over het afstudeerpercentage bekend. Men weet dus niet of het systeem zorgt voor meer jongeren met een diploma wat toch de bedoeling zou moeten zijn. Starten is immers niet hetzelfde als slagen. Op deze manier is het een gratis uitdelen van belastinggeld zonder ook maar enige vorm van controle. Vandaar dat wij op de eerstvolgende gemeenteraad zullen voorstellen om die slaagpercentages op te volgen. Wie via dit systeem zijn diploma behaalt en een meerwaarde kan betekenen voor onze samenleving mag daar ten volle van genieten Maar er zijn er ook die niet afstuderen en die het systeem misbruiken om hun deelname aan de arbeidsmarkt uit te stellen. Moeten we van dat studieleefloon geen studielening maken voor wie niet slaagt?.

Het Vlaams Belang Mechelen zal aan de VB-fracties in het Vlaams Parlement en de Kamer vragen om met de Mechelse cijfers in het achterhoofd enkele voorstellen uit te werken.