menu
Word Lid
Overdrijft Woonpunt bewust de kosten bij het verlaten van een sociale woning?

Vlaams Belang roept alle Mechelaars met klachten over Woonpunt op om zich tot 1 oktober te melden in het regiosecretariaat op de Grote Markt 18 iedere zaterdag tussen 11 en 14 u. Na 1 oktober kan u met uw klachten terecht bij Woonpunt in… hetzelfde gebouw.

Toen de moeder van Koenraad Vonckx recent overleed kreeg hij in plaats van een blijk van medeleven van de Mechelse sociale huisvestingmaatschappij Woonpunt een rekening van maar liefst 1544€.

De overleden moeder van Koenraad huurde sinds begin jaren ’70 een sociale woning in de Mahatma Gandhistraat. Zoals dat contractueel voorzien is kreeg hij na het overlijden een brief waarin hij gesommeerd werd om de woning leeg te maken en ze netjes achter te laten voor de nieuwe huurders.

De standaard procedure is de tuin net achterlaten, de muren verven in een bleke kleur en gaten in de muren opvullen. Ook de onkosten in geval van schade moesten worden hersteld. Sommige barsten en beschadigingen werden pas zichtbaar nadat het behangpapier werd verwijderd. Het is een publiek geheim dat in het verleden de renovatie (van bvb. ramen) aan de sociale woningen niet altijd conform de huidige normen is gebeurd.

Koenraad contacteerde de sociale huisvestingmaatschappij en kreeg een lijst met wat in zo een omstandigheden dient gedaan te worden: het behangpapier verwijderen, de muren opvoegen en er twee lagen grondverf opzetten. Ramen en vloeren werden gepoetst. Gras in de tuin werd afgereden en hagen gesnoeid en niet conforme beplanting verwijderd.

Een werk dat hem en zijn familie twee weken kostte en dit in emotioneel moeilijke omstandigheden. Wegens tijdsgebrek bleef enkel nog een klein stukje gang over waar nog wat behangpapier op hing. Dit laatste werd ook doorgegeven aan Woonpunt. Andere schade (gebarsten stopcontacten) werd doorgegeven aan Woonpunt met de vraag hiervoor langs te komen. Geen antwoord.

Bij het overhandigen van de sleutel kwam de contactpersoon van Woonpunt niet opdagen maar wel iemand van een private firma. Deze persoon kon geen enkele info geven over de kostprijs voor het verwijderen van het resterende behang.

Nadien kreeg de familie een rekening van 1544€ o.m. voor een kapotte tegel in de keuken, het volledig vervangen van het keukenblad en voor het verwijderen van het resterende behang.

Op foto’s die hij had genomen ziet men geen kapotte tegel, dat het niet over 36 m2 te verwijderen behang gaat en dat er van het vervangen van het keukenblad helemaal geen sprake is. Op de foto's kan je ook zien dat alles netjes is achtergelaten. Toch werden er poetskosten aangerekend voor een poetsdienst die niet heeft plaatsgevonden.

Na het ontvangen van de rekening is Koenraad meteen opnieuw naar de woning gaan kijken. Hij trof er een arbeider aan die in de woning bezig was. Hij vroeg meteen naar de bewuste tegel en naar al de andere zaken waarvoor hij een rekening had gekregen. Die arbeider wist niks van al de dingen en contacteerde zijn overste. Ook die wist van niks. Koenraad probeerde zelf contact op te nemen met Woonpunt maar werd eerst drie keer wandelen gestuurd. In de laatste mail werd er zelfs gesteld dat ‘er geen betwisting mogelijk is’ en dat 'de werkelijke onkosten om alles bewoonbaar te maken vele malen hoger zijn.' De familie voelde zich opgelicht en bleef aandringen op een gesprek dat er uiteindelijk ook kwam.

Volgens Woonpunt bestond de kapotte tegel wel. Een sterk uitvergrote foto liet een puntje van 5 mm in één (1) tegel zien. Foto’s van de schade als gevolg van het plaatsen van nieuwe ramen werd weggewuifd met ‘dan had je moeder daarvan maar melding moeten maken’. Volgens Woonpunt werd de woning in de jaren ’70 in perfecte staat afgeleverd. Dat is inderdaad ‘slechts’ 50 jaar geleden met de standaarden van sociale woningen uit die tijd.

Frank Creyelman: ‘Het is niet de eerste keer dat er ons klachten bereiken over de manier waarop Woonpunt nogal drastische beslissingen neemt als het over het verlaten van een huurwoning gaat. Dat zal in sommige gevallen misschien nodig zijn maar men is minder drastisch als het over mensen met een leefloon gaat. Dat is in deze niet het geval en wij hebben het gevoel dat de niet-leefloners moeten opdraaien voor al diegenen die toch niet kunnen (willen) betalen.

In dit soort gevallen blijft het meestal woord tegen woord en is het moeilijk te bewijzen. Deze keer is het echter wel duidelijk aantoonbaar. Als dit niet het enige geval is dan roept het Vlaams Belang alle huurders op die iets gelijkaardigs hebben meegemaakt dit iedere zaterdag tussen 11 en 14 u. in ons secretariaat op de Grote Markt 18 te komen melden.

U weet wel het secretariaat dat door… Woonpunt werd opgekocht om het Vlaams Belang te verdrijven. Dit politieke spelletje kost de Mechelse belastingbetaler ruim 700.000€ en dit terwijl de helft van het stadhuis gewoon leeg staat. Misschien daarom dat men nu de Mechelaars wat centen laat ophoesten in emotioneel moeilijke omstandigheden?

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF