Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Lozing van bepaalde substantie in oud ziekenhuis

Lozing van bepaalde substantie in oud ziekenhuis
Lokaal @ Vlaams Belang
Indiener: Kenzo Van den Bosch

Vraag/interpellatie (omschrijving): Lozing van bepaalde substantie in oud ziekenhuis

Leopoldstraat

Toelichting: Toen ik op 27 april langs de Leopoldstraat wandelde, nam ik rond 20:50

uur aan de site van het oud ziekenhuis een zeer scherpe geur waar. Ik kon zien dat

samen met het water een bepaalde substantie werd geloosd in de riolering waarvan ik

vermoed dat het gaat om verf. Ik heb van deze situatie foto’s genomen die ik heb

bijgevoegd in dit document (zie bijlage 2 en 3).

De kleurschakeringen in de waterplas en de opgedroogde witte plek op de kasseien

aan de auto doen alvast vermoeden dat het om verf gaat. Vandaar heb ik de

volgende vragen.

Vraag -Is de stad op de hoogte van deze situatie?

-Kan de stad onderzoeken welke substantie hier geloosd werd?

-Als het wel degelijk om verf of een soortgelijke substantie blijkt te gaan, welke

stappen kan de stad dan ondernemen? Welke consequenties kan ze hieraan

verbinden?

-Heeft de stad weet van andere sites waar zoiets zou gebeurd zijn?