Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Herinrichting Vesten en voorafgaandelijke M.E.R.

Herinrichting Vesten en voorafgaandelijke M.E.R.
Lokaal @ Vlaams Belang

Indieners: Marc HENDRICKX (N-VA) & Catherine FRANÇOIS (VB) Stefaan DELEUS (CD&V) Thijs VERBEURGT (Vooruit) Dirk TUYPENS (PVDA)

Vraag: Herinrichting Vesten en voorafgaandelijke M.E.R.

Toelichting Bij vergelijking van de tabellen in de Startnota op pagina 120 en pagina 150 blijkt dat er op elke werkdag minstens 1200 auto-kms extra zullen worden afgelegd (440 in de ochtendspits en 760 in de avondspits). Dit betreft alleen de spitsuren, maar ook in de rest van de dag, in het weekend en in vakantieperiodes zullen onvermijdelijk omwegen gereden worden. De 1200 kms zijn m.a.w. dus slechts een fractie van het totaal aantal extra km die per dag zullen worden afgelegd. Het totaal aantal km per dag en per jaar staan NIET in de startnota, en werden dus ook NIET meegenomen in het beslissingsproces. 1200 kms x 220 dagen is al 264.000 km per jaar, een absolute ondergrens. Op verschillende plaatsen in de wijken of toegangswegen zullen extra files ontstaan wat de luchtkwaliteit in de vaak smalle straten ook niet ten goede komt. We denken bv aan de Liersesteenweg, Caputsteenstraat, Frans Halsvest, Generaal De Ceuninckstraat, …. Dit lijstje kan aangevuld worden vanuit de andere wijken. Een betere, maar nog steeds voorzichtige raming van het totaal aantal km per dag op 3000 km geeft op jaarbasis minstens 3000 x 220 = 660.000 extra nutteloze km. Op enkele jaren gaat het in alle gevallen over miljoenen km! Wij vragen dat de exacte cijfers berekend worden en publiek bekend gemaakt. Want extra km betekenen extra CO2. Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019) De hele wereld streeft ernaar het aantal auto-kms te verminderen, en Mechelen zorgt voor een drastische toename. Het stadsbestuur en AWV hopen dat de enkelrichting bijdraagt aan de zgn.”modal shift”. Het is echter absurd auto’s een aanzienlijk aantal extra km te laten rijden en te hopen dat daardoor minder gereden zou worden. Ook wordt de extra CO2 niet gecompenseerd door meer bomen, omdat meer bomen ook mogelijk zijn bij andere opties die minder extra km veroorzaken dan de enkelrichting. Net omdat dergelijke grote mobiliteitsprojecten een onvermoede impact kunnen hebben op milieu en klimaat, lijkt een milieueffectrapport (M.E.R) verplicht. De stad Mechelen en AWV omzeilen deze verplichting, door de enkelrichting als tijdelijke maatregel in te voeren (niet M.E.R.-plichtig), en het M.E.R. pas uit te voeren voor de definitieve inrichting.

Vraag: Gelet op de bewezen extra km en de nadelige effecten ervan op het klimaat, en op het feit dat hiermee geen rekening gehouden werd bij de beslissing (want het totaal aantal km is zelfs niet vermeld in de startnota), vragen wij om de invoering van de tijdelijke enkelrichting uit te stellen en pas NA de totstandkoming van het M.E.R. te beslissen over de tijdelijke en de definitieve maatregelen. Dit zou ook getuigen van voorzichtig bestuur want als na het M.E.R. zou blijken dat de voorlopige enkelrichting moet teruggeschroefd worden, zou dit een enorme kost met zich meebrengen.