Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / De Vivaldi regering haalt een dure aprilgrap met u uit.

De Vivaldi regering haalt een dure aprilgrap met u uit.
Lokaal @ Vlaams Belang

Ook zonder het u te vragen door de overheid omgezet naar een ‘sociaal’ energietarief?

Gezinnen die recht hadden op een sociaal tarief wegens Covid werden zonder dat hen iets werd gevraagd automatisch overgezet naar dit - op het eerste zicht - interessantere energietarief. Voor een groot deel van de gezinnen was dit evenwel een vergiftigd geschenk. Zij hadden vaak een vast tarief op langere termijn (tot 2 en 3 jaar). Een contract dus dat dateert van voor de astronomische stijging van de energieprijzen. Zij schakelden zonder enige eigen keuze over naar het sociaal tarief.

Wat men ‘vergat’ te vermelden is dat dit sociaal tarief afloopt eind maart en dat die mensen dus vanaf 1 april terugvallen op een basistarief. Met de huidige energieprijzen in het achterhoofd is dit alvast geen goedkope aprilgrap en kan men zich de catastrofe voor sommigen wel voorstellen. Vermits de regering daar nooit over heeft gecommuniceerd kan men dit zonder meer oplichting noemen.

Indien u behoort tot de 1 miljoen ongelukkigen die omwille van covid in dit systeem werd meegezogen mag u zich dus aan een stijging van uw energieprijs verwachten om u tegen te zeggen. Sommige lagere inkomensgroepen zijn nog redelijk beschermd tegen een verhoging van de energieprijs. Voor hen zal die maximaal 15 tot 20% bedragen en ze krijgen ook 80€ per jaar vermindering. Maar voor de lagere pensioenen en de middenklassers met een laag inkomen is dat wat anders. Stijgingen tot 400% zijn geen uitzondering meer.

Zijn er dan geen oplossingen?

  1. Het ziet er niet naar uit dat de 6% BTW-verlaging er komt. Men kan die BTW-verlaging wel toepassen voor de lagere pensioenen en de werklozen. Dat scheelt al een slok op de borrel en dat heeft veel minder impact op de index. Maar ook de werkende gezinnen uit de middenklasse hebben het moeilijk. Het is immers vooral deze groep die altijd de voornaamste lasten mag dragen en dus moet zij in deze moeilijke tijden OOK beschermd worden tegen de stijgende levensduurte.
  2. Wij stellen voor om de werkende gezinnen uit de middenklasse te belonen met gratis KWH per kind ten laste. Hoeveel moeten specialisten uitrekenen maar het moet substantieel zijn. Dit is trouwens geen nieuw systeem: nog voor de deelname van NVA aan de toenmalige federale regering bestond dit systeem al voor energie en water. Het terug van onder het stof halen kan niet zo moeilijk zijn. Bijkomend voordeel is dat dit systeem geen impact heeft op de index.

Wie de energiefolder graag ontvangt kan contact opnemen via vlaamsbelang.mechelen@gmail.com

Vragen over de beste overstapregeling inzake energie? Iedere zaterdag tussen 11 en 14 u. in het regiosecretariaat, Grote Markt 18 in Mechelen. Liefst op afspraak via vlaamsbelang.mechelen@gmail.com of via sms 0495/244209. 

Let wel onze medewerkers zijn vrijwilligers die door de week gewoon werken. Zij kunnen niet constant de telefoon aannemen tijdens de werkuren. Vandaar sms of email.